Thông tin đề

Practice: Grammar: The past perfect
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 54 9.33 28 08:54 25/09/2018 1916
2 foto 176829 - Trần Hoàng Phương 45 8.33 25 04:44 15/01/2019 1631
3 foto 172919 - Thuy Đinh 42 8 24 03:55 16/10/2019 1411
4 foto 191989 - Nguyễn Thị Trà My 33 7 21 02:25 31/12/2018 1104
5 foto 192465 - buikhanhhuyen 31 5.67 17 09:17 21/11/2018 2487
6 foto 10763 - mekid555 22 5.67 17 10:18 20/10/2018 2714
7 foto 180072 - quyanhlamdong -9 2.33 7 10:21 10/10/2018 994
8 foto 166644 - Sunli1207 0 0 0 1510
9 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 11:25 28/02/2019 1058