Thông tin đề

Practice: Grammar: The past perfect
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 54 9.33 28 08:54 25/09/2018 1752
2 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 45 8.33 25 04:44 15/01/2019 1532
3 foto 191989 - Nguyễn Thị Trà My 33 7 21 02:25 31/12/2018 1096
4 foto 192465 - buikhanhhuyen 31 5.67 17 09:17 21/11/2018 2004
5 foto 10763 - mekid555 22 5.67 17 10:18 20/10/2018 2517
6 foto 180072 - quyanhlamdong -9 2.33 7 10:21 10/10/2018 996
7 foto 166644 - Sunli1207 0 0 0 1437