Thông tin đề

Practice: Vocabulary: People's Background
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 33 7 21 10:35 01/10/2018 1916
2 foto 174871 - Ngoc Nguyen 27 6.33 19 04:09 01/10/2018 1410
3 foto 166644 - Sunli1207 27 6.33 19 02:39 10/10/2018 1510
4 foto 10763 - mekid555 10 4.33 13 10:49 20/10/2018 2714
5 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 12:01 28/02/2019 1058