Thông tin đề

Practice: Reading 3: People's Background
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192465 - buikhanhhuyen 64 9 18 08:31 21/01/2019 2487
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 39 6.5 13 06:10 23/11/2018 10805
3 foto 165313 - Nguyễn Khắc Duy -9 1.5 3 09:44 05/12/2018 1014
4 foto 172919 - Thuy Đinh 1 1 2 08:44 19/10/2019 1411
5 foto 181900 - minhngocanh 0 0 0 11:00 22/12/2018 1916
6 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 12:57 28/02/2019 1058