Thông tin đề

Practice: Grammar (tổng hợp)
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 42 8 24 09:32 15/10/2018 4190
2 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 39 7.67 23 11:04 08/11/2018 1556
3 foto 249062 - ThuVanPham09 39 7.67 23 06:05 01/12/2019 1194
4 foto 172919 - Thuy Đinh 36 7.33 22 04:17 19/10/2019 1411
5 foto 94825 - Kiều Thái Bảo Hân 30 6.67 20 11:20 22/11/2018 1147
6 foto 192465 - buikhanhhuyen 30 6.67 20 08:56 21/01/2019 2487
7 foto 172376 - Băng Băng Võ Nguyệt 27 6.33 19 07:40 04/12/2018 3582
8 foto 191989 - Nguyễn Thị Trà My 27 6.33 19 12:00 06/01/2019 1104
9 foto 50101 - Đặng Quang Huy 2 0.33 1 04:39 01/03/2019 1058
10 foto 185246 - Nguyễn Viết Du 0 0 0 1094