Thông tin đề

Practice: Vocabulary: Special Education
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 24 6 18 03:31 21/11/2018 2095
2 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 18 5.33 16 08:26 06/01/2019 1532
3 foto 186627 - Trương Thị Bích Ngọc 15 5 15 07:05 08/10/2018 1081
4 foto 166644 - Sunli1207 13 3.33 10 03:19 01/11/2018 1437
5 foto 194862 - Dangthikieuuyen 0 0 0 1030