Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 4 - Đề 1
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 52 6.8 34 10:20 31/10/2018 4190
2 foto 197092 - minhdieu24 31 5.4 27 05:40 21/11/2018 3503
3 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 2 3.4 17 08:49 04/12/2018 1556
4 foto 81178 - Nhok Shin 3 1 5 07:47 28/10/2018 2151
5 foto 145752 - nguyenlethaovy 0 0 0 1563
6 foto 192465 - buikhanhhuyen 0 0 0 2487
7 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 07:21 01/03/2019 1058