Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 4 - Đề 2
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 61 7.4 37 07:28 21/11/2018 3484
2 foto 94825 - Kiều Thái Bảo Hân 47 6 30 11:44 22/11/2018 1147
3 foto 81178 - Nhok Shin 17 2.8 14 11:03 28/10/2018 2151
4 foto 161662 - ninhtran27 0 0 0 08:58 11/11/2018 1024