Thông tin đề

Practice: Grammar: The present perfect
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 51 9 27 06:31 22/11/2018 3561
2 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 42 8 24 05:07 05/11/2018 4190
3 foto 191989 - Nguyễn Thị Trà My 36 7.33 22 10:07 15/01/2019 1104
4 foto 194862 - Dangthikieuuyen 30 6.67 20 10:48 07/11/2018 1030
5 foto 245638 - hanoi1234 26 5.33 16 03:03 02/10/2019 1071
6 foto 249062 - ThuVanPham09 -6 0.67 2 09:21 01/12/2019 1266