Thông tin đề

Practice: Grammar: "Who, which, that"
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 57 9.67 29 07:38 22/11/2018 3561
2 foto 181900 - minhngocanh 51 9 27 11:27 17/03/2019 1916
3 foto 249062 - ThuVanPham09 48 8.67 26 05:42 02/12/2019 1266
4 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 15 5 15 11:37 29/11/2018 1556
5 foto 185246 - Nguyễn Viết Du 24 4.33 13 10:23 29/11/2018 1094
6 foto 191989 - Nguyễn Thị Trà My 9 4.33 13 08:19 02/03/2019 1104
7 foto 186010 - TAK.2k3.Gk43 -15 1.67 5 09:37 21/04/2019 1583
8 foto 245638 - hanoi1234 0 0 0 05:51 03/10/2019 1071