Thông tin đề

Đề thi: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177317 - Tuấn Hoa Hồng 20 10 10 03:11 24/12/2018 1503
2 foto 80005 - nguyenthietnam2012 20 10 10 10:09 26/01/2019 1137
3 foto 246614 - trucoanh 20 10 10 10:23 07/12/2019 1131
4 foto 234542 - Thắng 20 10 10 07:31 17/12/2019 26720
5 foto 191102 - Nguyễn Thị Thu Huyền 17 9 9 07:17 05/01/2019 1826
6 foto 182614 - Gia Hân Bùi Nguyễn 17 9 9 10:36 05/01/2019 3199
7 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 17 9 9 07:45 01/04/2019 7772
8 foto 202036 - Ngoclinh2003 11 7 7 09:26 20/03/2019 1200
9 foto 197123 - nguyenvy2003 2 4 4 09:53 19/02/2019 1158
10 foto 164475 - mane123 0 0 0 11:45 25/11/2018 1000