Thông tin đề

Practice: Pronunciation: /ə/ - /ɜː/
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 12 3.67 11 05:05 23/11/2018 3503
2 foto 234542 - Thắng 6 1.33 4 08:03 17/11/2019 25818
3 foto 249062 - ThuVanPham09 2 1.33 4 06:14 24/11/2019 1194
4 foto 10763 - mekid555 0 0 0 2714