Thông tin đề

Practice: Vocabulary: An Excursion
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192465 - buikhanhhuyen 42 8 24 10:00 10/01/2019 2487
2 foto 197092 - minhdieu24 0 0 0 3484
3 foto 10763 - mekid555 0 0 0 2714