Thông tin đề

Practice: Reading 6: An Excursion
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192465 - buikhanhhuyen 19 6.5 13 09:36 21/01/2019 2487
2 foto 249062 - ThuVanPham09 13 5.5 11 10:01 24/11/2019 1194
3 foto 197092 - minhdieu24 0 0 0 07:50 23/11/2018 3503