Thông tin đề

Đề thi: Động năng
Lớp

10

Số câu

12 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165206 - minhngocly 36 10 12 11:00 09/02/2019 2358
2 foto 184511 - Nguyễn Bá Khánh Duy 36 10 12 03:23 03/04/2019 2803
3 foto 185467 - tiktok 36 10 12 09:26 08/04/2019 5479
4 foto 197092 - minhdieu24 32 9.17 11 09:50 18/02/2019 3928
5 foto 223345 - Dẹo Dẹo 32 9.17 11 04:04 01/05/2019 1522
6 foto 83090 - Phúc Đặng 32 9.17 11 10:34 03/05/2019 5926
7 foto 164591 - Nguyễn Hưng 28 8.33 10 08:29 11/02/2019 4549
8 foto 193568 - Nguyễn Bích Ngọc 28 8.33 10 08:42 29/03/2019 2496
9 foto 25871 - Phương Ngọc 28 8.33 10 05:04 18/01/2020 3615
10 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 24 7.5 9 10:43 09/02/2019 8485