Thông tin đề

Practice: Grammar: "despite" and "in spite of"
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245462 - DR.STONE 36 7.33 22 23:38 10/02/2020
00:13:44
7600
2 foto 245638 - hanoi1234 0 0 0 16:47 18/03/2020
00:00:03
1094