Thông tin đề

Practice: Grammar: "despite" and "in spite of"
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 90515 - Nguyễn T. Hạnh 54 9.33 28 10:09 01/01/2019 1406
2 foto 174871 - Ngoc Nguyen 51 9 27 10:42 25/12/2018 1410
3 foto 197092 - minhdieu24 48 8.67 26 10:34 26/12/2018 3503
4 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 45 8.33 25 11:19 20/12/2018 1556
5 foto 192465 - buikhanhhuyen 39 7.67 23 09:24 10/01/2019 2487
6 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 12:40 04/04/2019 1058