Thông tin đề

Practice: Grammar: Conditional sentence type 1
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192465 - buikhanhhuyen 33 7 21 08:26 28/02/2019 2487
2 foto 185246 - Nguyễn Viết Du 18 5.33 16 10:15 20/02/2019 1094
3 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 9 3 9 07:11 19/01/2019 1556
4 foto 202089 - bababa 0 0 0 1006
5 foto 166644 - Sunli1207 -1 0 0 01:48 02/01/2019 1510