Thông tin đề

Thi online: H10.1.01. Thành phần nguyên tử
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
01/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160663 - Thuyên Ngân 53 10 25 08:56 30/06/2018 1053
2 foto 165209 - minhngochoa 53 10 25 09:28 10/07/2018 2842
3 foto 17661 - Huyền Thoại ILJIMAE 53 10 25 09:50 17/07/2018 9362
4 foto 165343 - Võ Hoài Nam 53 10 25 02:48 22/07/2018 8986
5 foto 166967 - danghoang2k3 53 10 25 11:51 30/07/2018 1091
6 foto 79050 - Ngô Hải Yến 53 10 25 10:08 01/08/2018 1389
7 foto 180843 - Tdv10hoa1 53 10 25 05:24 16/08/2018 2339
8 foto 183145 - Khánh Huyền 53 10 25 02:28 25/08/2018 1057
9 foto 73009 - Ngọc Phi 53 10 25 08:56 12/09/2018 1611
10 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 50 9.6 24 03:16 30/06/2018 8263