Thông tin đề

Thi online: H10.1.03. Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
03/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165209 - minhngochoa 71 10 25 10:59 14/07/2018 2842
2 foto 162842 - vohanhnguyen03 71 10 25 03:51 19/07/2018 2520
3 foto 165028 - Ngọc 71 10 25 01:01 20/07/2018 2766
4 foto 145752 - nguyenlethaovy 71 10 25 03:12 21/07/2018 1563
5 foto 164276 - Tran Thi Thu Hieu 71 10 25 03:14 23/07/2018 1287
6 foto 165238 - cuongpro2003 71 10 25 10:38 30/07/2018 2296
7 foto 177432 - Ngominhngoc203 71 10 25 09:23 03/08/2018 2610
8 foto 163448 - thuhuyen123 71 10 25 03:14 06/08/2018 1896
9 foto 167982 - 2k3ngheanhoa2 71 10 25 07:53 26/08/2018 2171
10 foto 185467 - tiktok 71 10 25 07:36 19/09/2018 5449