Thông tin đề

Thi online: H10.1.05. Cấu hình electron nguyên tử
Lớp

10

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
05/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165209 - minhngochoa 89 10 40 09:59 23/07/2018 2842
2 foto 165028 - Ngọc 89 10 40 12:37 24/07/2018 2766
3 foto 145752 - nguyenlethaovy 89 10 40 03:38 27/07/2018 1563
4 foto 162842 - vohanhnguyen03 89 10 40 04:34 27/07/2018 2478
5 foto 177432 - Ngominhngoc203 89 10 40 08:55 05/08/2018 2610
6 foto 104689 - Minh Tân 89 10 40 03:41 20/08/2018 7550
7 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 89 10 40 05:10 23/08/2018 3031
8 foto 185467 - tiktok 89 10 40 07:27 26/09/2018 5223
9 foto 182614 - Gia Hân Bùi Nguyễn 89 10 40 08:45 05/10/2018 3199
10 foto 167982 - 2k3ngheanhoa2 89 10 40 07:34 04/11/2018 2171