Thông tin đề

Thi online: H10.1.06. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Lớp

10

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 102 10 40 09:29 24/07/2018 5903
2 foto 165209 - minhngochoa 102 10 40 09:37 24/07/2018 2842
3 foto 177432 - Ngominhngoc203 102 10 40 09:44 05/08/2018 2610
4 foto 163448 - thuhuyen123 102 10 40 09:45 15/08/2018 1896
5 foto 235156 - Oanh Vũ 102 10 40 11:06 12/07/2019 2127
6 foto 162842 - vohanhnguyen03 99 9.75 39 11:31 28/07/2018 2520
7 foto 145752 - nguyenlethaovy 99 9.75 39 08:13 28/07/2018 1563
8 foto 165238 - cuongpro2003 99 9.75 39 09:12 10/08/2018 2296
9 foto 185467 - tiktok 99 9.75 39 07:59 26/09/2018 5449
10 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 99 9.75 39 09:36 12/12/2018 4029