Thông tin đề

Thi online: Nguyên tử
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165209 - minhngochoa 86 10 30 04:43 01/08/2018 2842
2 foto 177432 - Ngominhngoc203 86 10 30 12:27 05/08/2018 2610
3 foto 163448 - thuhuyen123 86 10 30 10:14 16/08/2018 1896
4 foto 180843 - Tdv10hoa1 86 10 30 08:44 19/08/2018 2339
5 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 86 10 30 10:24 29/08/2018 3031
6 foto 185467 - tiktok 86 10 30 08:28 26/09/2018 5223
7 foto 83090 - Phúc Đặng 83 9.67 29 09:07 31/07/2018 5903
8 foto 236320 - Luuthanhhong10 83 9.67 29 09:58 15/07/2019 3647
9 foto 165028 - Ngọc 82 9.67 29 05:06 01/08/2018 2766
10 foto 162842 - vohanhnguyen03 82 9.67 29 10:17 04/08/2018 2520