Thông tin đề

Thi online: Nguyên tử
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243678 - Nguyễn Quốc Huy 86 10 30 22:35 13/10/2019
00:03:47
1627
2 foto 229512 - hotuyet01 86 10 30 21:15 17/11/2019
00:07:41
1953
3 foto 238529 - blink 86 10 30 10:08 02/02/2020
00:29:02
2504
4 foto 238857 - Nhân Trần 86 10 30 10:42 24/10/2019
00:36:02
2029
5 foto 236320 - Luuthanhhong10 83 9.67 29 09:58 15/07/2019
00:32:31
5004
6 foto 246236 - Hoàng Gia Phúc 82 9.67 29 23:58 23/09/2019
00:03:54
2601
7 foto 239800 - Dương Gia Lâm 82 9.67 29 14:32 01/09/2019
00:13:59
2613
8 foto 204133 - hongngoc2808 82 9.67 29 11:14 06/07/2019
00:30:58
8148
9 foto 239304 - minhanh2k4 81 9.67 29 19:51 31/07/2019
00:03:28
1638
10 foto 239941 - dung1234 79 9.33 28 08:25 29/07/2019
00:36:26
1393