Thông tin đề

Thi online: H10.2.02. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
01/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 162842 - vohanhnguyen03 55 10 20 03:54 08/08/2018 2520
2 foto 165209 - minhngochoa 55 10 20 11:56 09/08/2018 2842
3 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 55 10 20 09:19 03/09/2018 3031
4 foto 104689 - Minh Tân 55 10 20 12:07 07/09/2018 8746
5 foto 194347 - Huy Hà 55 10 20 09:17 02/11/2018 1268
6 foto 232513 - Nguyễn Ngọc Huyền Trang 55 10 20 04:48 10/08/2019 1886
7 foto 237665 - Phạm Quang Mạnh 55 10 20 04:03 06/10/2019 1669
8 foto 161636 - Châu Anh Thư 52 9.5 19 04:24 10/08/2018 2304
9 foto 231772 - Lê Văn Dũng 52 9.5 19 03:16 03/07/2019 2221
10 foto 235156 - Oanh Vũ 52 9.5 19 09:10 25/07/2019 2127