Thông tin đề

Thi online: H10.2.03. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
04/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 52 10 20 09:38 10/08/2018 5903
2 foto 165209 - minhngochoa 52 10 20 10:58 10/08/2018 2842
3 foto 161636 - Châu Anh Thư 52 10 20 03:52 11/08/2018 2304
4 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 52 10 20 04:43 05/09/2018 3031
5 foto 104689 - Minh Tân 52 10 20 08:46 16/09/2018 8746
6 foto 190034 - Lê Văn Tú 52 10 20 09:23 21/10/2018 1287
7 foto 170767 - Trần Thanh Tùng 52 10 20 11:04 03/11/2018 2221
8 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 52 10 20 09:44 16/12/2018 4029
9 foto 236320 - Luuthanhhong10 52 10 20 06:55 23/07/2019 4143
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 50 9.5 19 10:53 02/09/2019 1735