Thông tin đề

Thi online: H10.2.04. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165209 - minhngochoa 62 10 20 12:00 11/08/2018 2842
2 foto 177432 - Ngominhngoc203 62 10 20 08:20 11/08/2018 2610
3 foto 162842 - vohanhnguyen03 62 10 20 03:23 13/08/2018 2520
4 foto 164591 - Nguyễn Hưng 62 10 20 04:29 13/08/2018 4549
5 foto 104689 - Minh Tân 62 10 20 09:14 17/09/2018 8837
6 foto 175583 - truongsinh2002 62 10 20 06:41 23/09/2018 2519
7 foto 185467 - tiktok 62 10 20 09:09 17/10/2018 5479
8 foto 165238 - cuongpro2003 62 10 20 09:17 21/10/2018 2296
9 foto 182614 - Gia Hân Bùi Nguyễn 62 10 20 08:47 02/11/2018 3199
10 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 62 10 20 10:26 16/12/2018 4029