Thông tin đề

Thi online: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 116 10 40 09:01 24/10/2018 5479
2 foto 165028 - Ngọc 116 10 40 08:11 01/01/2019 2766
3 foto 231772 - Lê Văn Dũng 116 10 40 09:58 18/07/2019 2221
4 foto 83090 - Phúc Đặng 112 9.75 39 08:11 20/08/2018 5903
5 foto 162842 - vohanhnguyen03 112 9.75 39 02:58 21/08/2018 2520
6 foto 177432 - Ngominhngoc203 112 9.75 39 10:31 22/08/2018 2610
7 foto 183339 - baonghi1512 112 9.75 39 12:51 10/09/2018 5707
8 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 112 9.75 39 10:12 29/09/2018 3031
9 foto 165238 - cuongpro2003 112 9.75 39 09:51 21/10/2018 2296
10 foto 79312 - tanphat6489 108 9.5 38 02:30 13/09/2018 1802