Thông tin đề

Thi online: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177432 - Ngominhngoc203 93 10 33 08:00 28/08/2018 2610
2 foto 162842 - vohanhnguyen03 93 10 33 03:08 01/09/2018 2520
3 foto 185467 - tiktok 93 10 33 07:55 29/10/2018 5449
4 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 93 10 33 03:03 17/12/2018 4029
5 foto 204133 - hongngoc2808 93 10 33 09:40 15/07/2019 3270
6 foto 165769 - Diệu Linh 90 9.7 32 10:49 01/11/2018 2235
7 foto 164591 - Nguyễn Hưng 89 9.7 32 03:30 24/08/2018 4549
8 foto 83090 - Phúc Đặng 89 9.7 32 08:41 25/08/2018 5903
9 foto 165209 - minhngochoa 89 9.7 32 09:05 28/08/2018 2842
10 foto 183339 - baonghi1512 89 9.7 32 11:18 10/09/2018 5707