Thông tin đề

Thi Online: H10.3.01. Liên kết ion
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177432 - Ngominhngoc203 96 10 33 11:23 29/08/2018 2610
2 foto 167982 - 2k3ngheanhoa2 96 10 33 09:25 20/11/2018 2171
3 foto 165028 - Ngọc 96 10 33 11:49 31/12/2018 2766
4 foto 236320 - Luuthanhhong10 96 10 33 09:55 08/08/2019 3647
5 foto 83090 - Phúc Đặng 92 9.7 32 09:03 29/08/2018 5903
6 foto 162842 - vohanhnguyen03 92 9.7 32 09:30 09/09/2018 2520
7 foto 79312 - tanphat6489 92 9.7 32 12:18 25/10/2018 1802
8 foto 231772 - Lê Văn Dũng 92 9.7 32 10:39 17/07/2019 2161
9 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 88 9.39 31 04:53 01/10/2018 3031
10 foto 172727 - Nguyễn Phạm Ngọc Trang 85 9.09 30 09:27 22/09/2018 1477