Thông tin đề

Thi Online: H10.3.01. Liên kết ion
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 229512 - hotuyet01 96 10 33 20:20 17/11/2019
00:07:53
1953
2 foto 245462 - DR.STONE 96 10 33 21:20 07/11/2019
00:08:24
7600
3 foto 236320 - Luuthanhhong10 96 10 33 09:55 08/08/2019
00:29:57
5004
4 foto 235904 - Letrang10 92 9.7 32 21:50 12/11/2019
00:04:05
2493
5 foto 231772 - Lê Văn Dũng 92 9.7 32 22:39 17/07/2019
00:06:15
3026
6 foto 243496 - nguyenbaoson 92 9.7 32 23:13 08/09/2019
00:11:13
1990
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 92 9.7 32 13:28 22/09/2019
00:39:37
2690
8 foto 237665 - Phạm Quang Mạnh 89 9.39 31 20:41 25/11/2019
00:04:11
1758
9 foto 238529 - blink 88 9.39 31 23:09 03/02/2020
00:25:11
2504
10 foto 239458 - Nguyen Thi Kieu Trang 80 8.79 29 17:11 05/11/2019
00:27:48
2675