Thông tin đề

Thi Online: H10.3.03. Hóa trị và số oxi hóa (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 158055 - đăng 84 9.67 29 07:15 14/10/2018 3367
2 foto 119533 - Leoyaoi 84 9.67 29 10:43 04/12/2018 3668
3 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 83 9.67 29 05:18 21/10/2018 3031
4 foto 231772 - Lê Văn Dũng 83 9.67 29 11:12 01/08/2019 2221
5 foto 83090 - Phúc Đặng 80 9.33 28 07:39 06/09/2018 5903
6 foto 165209 - minhngochoa 80 9.33 28 10:42 17/09/2018 2842
7 foto 177432 - Ngominhngoc203 75 9 27 10:08 17/09/2018 2610
8 foto 104689 - Minh Tân 75 9 27 03:38 06/10/2018 8746
9 foto 190490 - tat0602 75 9 27 01:03 30/12/2018 1300
10 foto 79312 - tanphat6489 72 8.67 26 02:41 13/11/2018 1802