Thông tin đề

Thi Online: H10.04.01. Phản ứng oxi hóa - khử
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
01/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165238 - cuongpro2003 87 9.67 29 02:57 09/02/2019 2296
2 foto 165209 - minhngochoa 85 9.67 29 08:55 20/12/2018 2842
3 foto 197861 - Ân Họ 82 9.33 28 11:24 02/12/2018 1151
4 foto 83090 - Phúc Đặng 81 9.33 28 08:17 27/09/2018 5903
5 foto 164591 - Nguyễn Hưng 80 9.33 28 09:12 25/10/2018 4549
6 foto 178025 - dokhanhvan1 77 9 27 08:04 30/10/2018 2496
7 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 77 9 27 10:28 21/11/2018 3031
8 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 75 9 27 04:45 10/09/2018 10558
9 foto 165028 - Ngọc 75 8.67 26 09:05 01/01/2019 2766
10 foto 202165 - Lê Mai Anh 75 8.67 26 09:15 10/03/2019 3094