Thông tin đề

Thi Online: H10.05.01. Khái quát về nhóm Halogen
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177432 - Ngominhngoc203 52 10 20 10:10 16/10/2018 2610
2 foto 180843 - Tdv10hoa1 52 10 20 09:32 19/10/2018 2339
3 foto 13212 - Trịnh Hà Ngân 52 10 20 10:54 23/12/2018 3031
4 foto 200519 - Đức An Nguyễn 52 10 20 12:05 01/01/2019 1448
5 foto 145440 - NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU 52 10 20 11:22 02/01/2019 1486
6 foto 194030 - Băng Châu 52 10 20 05:25 02/01/2019 1106
7 foto 119533 - Leoyaoi 52 10 20 10:38 05/01/2019 3407
8 foto 184416 - quynhchiqc 52 10 20 09:09 12/02/2019 3005
9 foto 94541 - phuongnhi213 49 9.5 19 09:58 24/11/2018 7539
10 foto 167982 - 2k3ngheanhoa2 49 9.5 19 08:27 13/12/2018 2171