Thông tin đề

Thi Online: H10.05.01. Khái quát về nhóm Halogen
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 235904 - Letrang10 52 10 20 00:20 22/12/2019
00:02:06
2493
2 foto 239304 - minhanh2k4 52 10 20 09:49 11/01/2020
00:03:32
1638
3 foto 264289 - Nguyễn Dũng Minh 52 10 20 15:40 09/02/2020
00:04:12
1755
4 foto 245462 - DR.STONE 52 10 20 20:59 23/11/2019
00:04:36
7600
5 foto 236320 - Luuthanhhong10 52 10 20 11:07 28/12/2019
00:07:34
5004
6 foto 240038 - leminhkhoi2k4 52 10 20 15:12 24/11/2019
00:13:44
2690
7 foto 25871 - Phương Ngọc 49 9.5 19 15:32 27/12/2019
00:02:01
3672
8 foto 233536 - Vy Trương 48 9.5 19 17:36 01/01/2020
00:05:26
1678
9 foto 255659 - toan2004 48 9.5 19 16:06 25/11/2019
00:07:09
1034
10 foto 239458 - Nguyen Thi Kieu Trang 48 9.5 19 00:31 03/01/2020
00:07:42
2675