Thông tin đề

Thi Online: H10.05.02. Clo
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 79 10 30 09:40 19/10/2018 2818
2 foto 183136 - hktuongnhi345 79 10 30 05:13 07/01/2019 1099
3 foto 207386 - Trần Đặng Anh Kiệt 79 10 30 08:34 04/03/2019 1378
4 foto 177432 - Ngominhngoc203 75 9.67 29 09:41 17/10/2018 2610
5 foto 165028 - Ngọc 75 9.67 29 09:43 01/01/2019 2766
6 foto 164345 - Nguyễn như ngọc 75 9.67 29 08:14 07/01/2019 2364
7 foto 165209 - minhngochoa 75 9.67 29 11:04 07/01/2019 2842
8 foto 184416 - quynhchiqc 75 9.67 29 09:06 13/02/2019 3005
9 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 73 9.33 28 04:59 06/01/2019 4029
10 foto 83090 - Phúc Đặng 72 9.33 28 09:34 09/10/2018 5903