Thông tin đề

Thi Online: H10.05.04. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164345 - Nguyễn như ngọc 88 10 30 08:47 28/01/2019 2364
2 foto 234542 - Nugget 88 10 30 09:10 05/10/2019 23996
3 foto 182614 - Gia Hân Bùi Nguyễn 84 9.67 29 10:02 05/01/2019 3199
4 foto 119533 - Leoyaoi 84 9.67 29 10:45 29/01/2019 3668
5 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 83 9.67 29 05:10 31/12/2018 3572
6 foto 173891 - dolongduy 80 9.33 28 08:55 11/02/2019 1472
7 foto 207386 - Trần Đặng Anh Kiệt 80 9.33 28 04:40 05/03/2019 1378
8 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 76 9 27 04:44 20/01/2019 4029
9 foto 183339 - baonghi1512 76 9 27 12:20 18/02/2019 5707
10 foto 185467 - tiktok 72 8.67 26 08:52 11/10/2018 5449