Thông tin đề

Thi Online: H10.06.01. Khái quát về nhóm Oxi - Lưu huỳnh
Lớp

10

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 44 10 15 09:42 19/11/2018 5903
2 foto 184416 - quynhchiqc 44 10 15 08:05 03/04/2019 3005
3 foto 185467 - tiktok 44 10 15 09:41 07/04/2019 5223
4 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 40 9.33 14 08:02 07/02/2019 3453
5 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 40 9.33 14 11:00 22/03/2019 4025
6 foto 119533 - Leoyaoi 37 8.67 13 10:23 22/01/2019 3407
7 foto 178925 - Hân 36 8.67 13 09:27 02/11/2018 7797
8 foto 196237 - tanhochb2003 36 8.67 13 09:42 07/01/2019 5731
9 foto 104689 - Minh Tân 36 8.67 13 05:41 26/03/2019 7966
10 foto 197169 - Nguyễn Thu Liễu 36 8.67 13 10:22 07/04/2019 1304