Thông tin đề

Thi Online: H10.06.01. Khái quát về nhóm Oxi - Lưu huỳnh
Lớp

10

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 235904 - Letrang10 44 10 15 20:46 08/04/2020
00:04:26
2493
2 foto 245462 - DR.STONE 40 9.33 14 20:39 30/11/2019
00:02:35
7600
3 foto 264289 - Nguyễn Dũng Minh 40 9.33 14 09:44 24/02/2020
00:04:45
1755
4 foto 241489 - trangbon10022004 40 9.33 14 11:17 29/01/2020
00:09:45
3383
5 foto 234542 - Thắng 40 9.33 14 20:36 22/11/2019
00:16:50
28996
6 foto 256319 - khangfc 36 8.67 13 16:21 21/04/2020
00:08:21
1679
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 36 8.67 13 18:27 19/02/2020
00:16:05
2690
8 foto 249062 - ThuVanPham09 36 8.67 13 15:52 04/04/2020
00:20:00
2640
9 foto 263511 - barcelona395 32 8 12 09:38 30/01/2020
00:03:46
1228
10 foto 257647 - dathp2004 32 8 12 20:21 27/02/2020
00:12:29
2918