Thông tin đề

Thi Online: H10.07.02. Cân bằng hóa học (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 102 10 35 07:31 28/04/2019 5479
2 foto 183339 - baonghi1512 94 9.43 33 11:30 26/04/2019 5766
3 foto 190230 - nguyenngocduong 92 9.14 32 06:48 13/05/2019 4457
4 foto 204133 - hongngoc2808 85 8.86 31 09:11 28/11/2019 6413
5 foto 203512 - markmahdn 80 8.29 29 02:38 13/04/2019 1339
6 foto 202165 - Lê Mai Anh 79 8.29 29 09:46 15/04/2019 3094
7 foto 172376 - Võ Lê Thanh Trúc 78 8.29 29 08:51 05/02/2019 4036
8 foto 78497 - Bùi Đức Nam 63 7.14 25 08:01 02/05/2019 2127
9 foto 178025 - dokhanhvan1 57 6.86 24 08:01 22/04/2019 2496
10 foto 180856 - nguyentieuman 56 6.57 23 09:48 20/03/2019 15008