Thông tin đề

Thi Online: H10.07.02. Cân bằng hóa học (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239458 - Nguyen Thi Kieu Trang 91 9.39 31 21:55 05/04/2020
00:48:22
3040
2 foto 204133 - hongngoc2808 72 7.88 26 21:32 28/11/2019
00:18:45
8773
3 foto 241489 - trangbon10022004 67 7.58 25 08:49 19/03/2020
00:39:40
3383
4 foto 257647 - dathp2004 67 7.58 25 17:09 23/04/2020
00:50:00
2989
5 foto 243678 - Nguyễn Quốc Huy 55 6.67 22 22:45 03/06/2020
00:38:38
1829
6 foto 235786 - Hoahoc10 0 0 0
-1592136107
1003
7 foto 236320 - Luuthanhhong10 0 0 0 15:50 18/03/2020
00:00:03
5115
8 foto 247898 - khiem226227 0 0 0 16:15 13/08/2020
00:00:05
2801
9 foto 239251 - thutrang8789 0 0 0 12:22 15/06/2020
00:50:00
1028