Thông tin đề

Thi Online: H10.07.02. Cân bằng hóa học (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 172376 - Băng Băng Võ Nguyệt 71 7.88 26 09:34 05/02/2019 1895
2 foto 183705 - quang khai 59 6.97 23 11:32 07/02/2019 1719
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 02:21 20/12/2018 1003
4 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 08:30 29/12/2018 997