Thông tin đề

Thi Online: H10.07.02. Cân bằng hóa học (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 188683 - Dominhthuyet 95 9.7 32 09:18 02/05/2019 1243
2 foto 183339 - baonghi1512 75 8.18 27 12:00 27/04/2019 5766
3 foto 190230 - nguyenngocduong 75 8.18 27 07:23 13/05/2019 4428
4 foto 204133 - hongngoc2808 72 7.88 26 09:32 28/11/2019 6176
5 foto 172376 - Băng Băng Võ Nguyệt 71 7.88 26 09:34 05/02/2019 4027
6 foto 180856 - nguyentieuman 67 7.58 25 10:24 20/03/2019 14408
7 foto 216100 - g_118129419355483515158 67 7.58 25 05:56 13/04/2019 1121
8 foto 183705 - quang khai 59 6.97 23 11:32 07/02/2019 1842
9 foto 190626 - duclinh36th 51 6.06 20 11:01 16/05/2019 1637
10 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 27 4.55 15 08:38 10/04/2019 7772