Thông tin đề

Thi Online: H10.07.02. Cân bằng hóa học (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 72 7.88 26 09:32 28/11/2019
00:18:45
7129
2 foto 241489 - trangbon10022004 67 7.58 25 08:49 19/03/2020
00:39:40
3383
3 foto 236320 - Luuthanhhong10 0 0 0 03:50 18/03/2020
00:00:03
5004