Thông tin đề

Đề thi THPT QG 2018 - Hóa: Mã 202
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 73392 - Jung Cheung San 102 8.25 33 03:54 07/07/2018 1822
2 foto 185623 - quang9d7 96 8.25 33 12:30 28/12/2018 1790
3 foto 181668 - Thanh Jo 91 8 32 10:15 21/10/2018 1248
4 foto 84933 - NGuyễn NGuyên 90 8 32 08:47 17/07/2018 1090
5 foto 118359 - YDS 75 7 28 12:22 21/01/2019 16193
6 foto 791 - moondaccong 62 6.5 26 04:03 17/09/2018 2206
7 foto 173896 - teamhocy 42 5.25 21 10:42 01/01/2019 2395
8 foto 183388 - Kien Trung Pham 40 5.25 21 11:15 29/12/2018 1965
9 foto 166528 - Trang 39 4.75 19 04:41 19/01/2019 5234
10 foto 170364 - tunganhbeo123 35 4.25 17 11:02 09/01/2019 1624