Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.01. Chinh phục lý thuyết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 222818 - Tôn Ngọc Bảo Trân 115 9.75 39 08:33 03/05/2019 1509
2 foto 74354 - Lặng 115 9.75 39 09:10 04/05/2019 4243
3 foto 213936 - Slayer TheShy 115 9.75 39 11:59 25/05/2019 5918
4 foto 223671 - Nguyễn Văn Nguyễn 111 9.5 38 10:13 02/05/2019 1128
5 foto 114096 - Huỳnh Hoàng Vy 107 9.25 37 07:44 07/03/2019 4995
6 foto 34505 - Võ Diệu Linh 106 9.25 37 12:58 22/01/2019 4866
7 foto 181757 - phước nguyễn trọng 106 9.25 37 07:49 26/01/2019 7841
8 foto 216495 - Huỳnh Phương 103 9 36 05:20 04/04/2019 3321
9 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 97 8.5 34 09:59 16/01/2019 8665
10 foto 184171 - Bill 97 8.5 34 04:54 16/02/2019 1648