Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.01. Chinh phục lý thuyết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34505 - Võ Diệu Linh 106 9.25 37 12:58 22/01/2019 2374
2 foto 181757 - phước nguyễn trọng 106 9.25 37 07:49 26/01/2019 7524
3 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 97 8.5 34 09:59 16/01/2019 4450
4 foto 184171 - Bill 97 8.5 34 04:54 16/02/2019 1523
5 foto 133418 - Dat Nguyen 95 8.5 34 11:58 10/02/2019 3659
6 foto 191181 - Hung lai van 90 8 32 01:12 26/01/2019 2236
7 foto 37705 - thad7 80 7.5 30 02:24 16/01/2019 2625
8 foto 176568 - le minh hai 80 7.5 30 09:08 13/02/2019 1154
9 foto 62588 - Nguyen Van Khai 78 7.5 30 02:41 17/02/2019 10797
10 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 65 6.5 26 08:35 16/02/2019 1144