Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.02. Chinh phục lý thuyết chuyên đề CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 138 9.4 47 02:01 16/03/2019 14055
2 foto 74354 - Lặng 133 9.2 46 11:13 05/05/2019 4243
3 foto 145866 - Nguyễn Minh Quang 133 9.2 46 04:29 02/06/2019 6331
4 foto 38650 - jurself 131 9 45 07:30 17/04/2019 15741
5 foto 128307 - HUP 130 9 45 10:33 16/05/2019 6296
6 foto 23615 - Nguyễn Thanh Trâm 126 8.8 44 05:50 25/03/2019 3285
7 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 125 8.8 44 10:55 06/03/2019 7414
8 foto 213936 - Slayer TheShy 125 8.8 44 10:38 26/05/2019 5918
9 foto 115821 - jeanbui 121 8.6 43 05:43 16/03/2019 5518
10 foto 39374 - manhnatri 121 8.6 43 05:56 18/04/2019 8190