Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.02. Chinh phục lý thuyết chuyên đề CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 40306 - Trương Thị Thúy 117 8.4 42 12:17 01/02/2019 3079
2 foto 37705 - thad7 113 8.2 41 10:09 29/01/2019 2625
3 foto 184171 - Bill 101 7.6 38 09:58 16/02/2019 1523
4 foto 34505 - Võ Diệu Linh 96 7.2 36 06:09 29/01/2019 2374
5 foto 204560 - Vũ Thị Loan 93 7.2 36 10:01 22/01/2019 1745
6 foto 135201 - HT 83 6.6 33 10:12 11/02/2019 1646
7 foto 204004 - My Huỳnh 77 6.4 32 03:16 21/01/2019 1263
8 foto 177050 - Huy Nhật 73 6.2 31 06:08 22/01/2019 1966
9 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 66 5.8 29 02:40 21/01/2019 1839
10 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 57 5.4 27 09:05 16/02/2019 1144