Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Amin - Amino axit - Protein (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 30 10 10 11:16 10/02/2019 6048
2 foto 111682 - Lê Thu Phương 30 10 10 10:17 11/02/2019 2838
3 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 30 10 10 12:37 14/02/2019 1078
4 foto 202078 - amberivy 26 9 9 07:45 28/01/2019 1378
5 foto 176090 - nhatmaitb 26 9 9 09:49 28/01/2019 1393
6 foto 37705 - thad7 26 9 9 01:09 03/02/2019 2625
7 foto 40306 - Trương Thị Thúy 26 9 9 10:44 11/02/2019 3079
8 foto 121851 - Trịnh Thu Thùy 22 8 8 09:35 03/02/2019 3888
9 foto 114983 - thienan2001 18 7 7 04:59 29/01/2019 2959
10 foto 126370 - phuak14cqt2019 18 7 7 11:30 10/02/2019 7496