Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Amin - Amino axit - Protein (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 30 10 10 11:16 10/02/2019 11396
2 foto 111682 - Lê Thu Phương 30 10 10 10:17 11/02/2019 3021
3 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 30 10 10 12:37 14/02/2019 1676
4 foto 184171 - Bill 30 10 10 06:44 17/02/2019 1648
5 foto 164940 - 0947729538 30 10 10 03:15 05/03/2019 4603
6 foto 165601 - Minh Lê 30 10 10 09:34 06/03/2019 3534
7 foto 115821 - jeanbui 30 10 10 08:15 17/03/2019 5518
8 foto 114096 - Huỳnh Hoàng Vy 30 10 10 09:11 18/03/2019 4995
9 foto 202655 - chinayukim 30 10 10 04:04 28/03/2019 1728
10 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 30 10 10 10:05 12/04/2019 9120