Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.04. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Polime (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

37 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213936 - Slayer TheShy 111 10 37 05:44 26/05/2019 5918
2 foto 96229 - Công Thành Ngô 111 10 37 09:48 01/06/2019 14055
3 foto 74354 - Lặng 95 8.92 33 06:39 06/05/2019 4243
4 foto 13235 - Trần Ngọc Tú Anh 95 8.92 33 08:28 21/05/2019 8298
5 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 91 8.65 32 09:41 25/02/2019 1676
6 foto 151725 - minhnhat31102001 87 8.38 31 09:24 04/06/2019 9725
7 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 83 8.11 30 10:47 17/02/2019 2005
8 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 75 7.57 28 04:24 15/06/2019 2053
9 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 77 7.3 27 06:21 14/02/2019 4463
10 foto 38650 - jurself 68 7.03 26 03:17 23/04/2019 15741