Thông tin đề

Thi Online: CPLT_VC.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề VỊ TRÍ - CẤU TẠO - TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 37705 - thad7 63 9.57 22 05:38 10/02/2019 2625
2 foto 173868 - LinhA2 0 0 0 1376
3 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:28 11/02/2019 1442