Thông tin đề

Thi Online: CPLT_VC.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề VỊ TRÍ - CẤU TẠO - TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
07/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 67 10 23 01:25 17/06/2019
00:01:19
14055
2 foto 201923 - Lê Lan Anh 67 10 23 22:35 21/02/2020
00:02:23
4322
3 foto 293634 - dothiquynhgiang 67 10 23 20:49 24/03/2021
00:03:07
3150
4 foto 151261 - Nguyễn Minh Thuận 67 10 23 11:19 16/04/2020
00:03:25
1518
5 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 67 10 23 21:57 25/04/2021
00:04:53
4048
6 foto 185467 - tiktok 67 10 23 21:16 08/03/2021
00:07:37
7483
7 foto 227787 - fa 67 10 23 15:45 10/07/2020
00:12:13
9631
8 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 67 10 23 09:47 27/03/2020
00:13:11
8572
9 foto 268876 - tuananh01 67 10 23 16:58 12/05/2020
00:16:26
4288
10 foto 104603 - ❤️ 67 10 23 13:16 27/02/2020
00:22:24
6711