Thông tin đề

Thi Online: CPLT_VC.02: Chinh phục lý thuyết chuyên đề DÃY ĐIỆN HÓA - ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164940 - 0947729538 105 10 35 11:48 19/04/2019 4603
2 foto 96229 - Công Thành Ngô 105 10 35 02:41 17/06/2019 14055
3 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 97 9.43 33 11:29 26/02/2019 1676
4 foto 198563 - Trương Ý Nhi 93 9.14 32 04:29 07/03/2019 3795
5 foto 94116 - Swifties 93 9.14 32 10:18 25/05/2019 8531
6 foto 126370 - hoangtubongdem 77 8 28 10:28 10/03/2019 14411
7 foto 165601 - Minh Lê 77 8 28 08:41 20/03/2019 3534
8 foto 38650 - jurself 77 8 28 02:52 25/04/2019 15741
9 foto 167148 - Nguyễn Quốc Thắng 69 7.43 26 07:22 01/06/2019 3681
10 foto 37705 - thad7 65 7.14 25 11:00 21/02/2019 9722