Thông tin đề

Thi Online: CPLT_VC.03: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐIỀU CHẾ - TINH CHẾ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
09/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 56 10 15 03:18 17/06/2019
00:01:14
14055
2 foto 144417 - Nhung2409 56 10 15 10:58 08/06/2019
00:01:34
1776
3 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 56 10 15 23:45 22/04/2021
00:02:35
4048
4 foto 207578 - Event Horizon 56 10 15 20:11 05/02/2020
00:03:09
16418
5 foto 292855 - Mỹ Duyên 52 9.33 14 09:33 22/05/2021
00:01:21
5234
6 foto 253377 - Chán 51 9.33 14 02:12 02/04/2020
00:01:16
2698
7 foto 241128 - Dương Tuấn 51 9.33 14 00:14 29/03/2020
00:05:27
16204
8 foto 266252 - VuViet09 51 9.33 14 12:33 07/05/2021
00:08:02
10731
9 foto 289955 - Nguyễn Tiến Vinh 51 9.33 14 21:46 10/03/2021
00:10:59
2507
10 foto 169481 - uyenphuong19092001 47 8.67 13 21:55 15/06/2019
00:06:37
1389