Thông tin đề

Thi Online: CPLT_VC.03: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐIỀU CHẾ - TINH CHẾ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202078 - amberivy 56 10 15 07:26 27/02/2019 1434
2 foto 144417 - Nhung2409 56 10 15 10:58 08/06/2019 1776
3 foto 96229 - Công Thành Ngô 56 10 15 03:18 17/06/2019 14055
4 foto 198563 - Trương Ý Nhi 47 8.67 13 07:39 07/03/2019 3795
5 foto 169481 - uyenphuong19092001 47 8.67 13 09:55 15/06/2019 1389
6 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 43 8 12 02:43 26/02/2019 1676
7 foto 79106 - Nguyễn Phương Quỳnh 43 8 12 09:23 30/04/2019 2669
8 foto 34505 - Võ Diệu Linh 39 7.33 11 10:48 02/03/2019 4866
9 foto 165601 - Minh Lê 39 7.33 11 10:24 02/04/2019 3534
10 foto 185935 - Linhhatinh 37 7.33 11 06:02 16/03/2019 8751