Thông tin đề

Thi Online: CPLT_VC.04: Chinh phục lý thuyết chuyên đề KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM
Lớp

12

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198563 - Trương Ý Nhi 78 10 26 08:25 07/03/2019 3795
2 foto 164940 - 0947729538 78 10 26 01:26 19/04/2019 4603
3 foto 181757 - phước nguyễn trọng 74 9.62 25 09:10 23/02/2019 7841
4 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 70 9.23 24 06:03 26/02/2019 1676
5 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 42 6.54 17 10:18 19/04/2019 9120
6 foto 94116 - Swifties 42 6.54 17 10:18 26/05/2019 8531
7 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 41 6.15 16 07:39 21/04/2019 9110
8 foto 38650 - jurself 34 5.77 15 05:08 27/04/2019 15741
9 foto 185935 - Linhhatinh 30 5.38 14 12:31 18/03/2019 8751
10 foto 65647 - ngô trường 30 5.38 14 11:29 31/05/2019 11456