Thông tin đề

Thi Online: CPLT_VC.04: Chinh phục lý thuyết chuyên đề KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM
Lớp

12

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
10/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 78 10 26 09:15 23/05/2020
00:13:33
13160
2 foto 253377 - Chán 74 9.62 25 22:03 02/04/2020
00:03:05
2698
3 foto 268370 - y đk hmu 74 9.62 25 23:01 19/03/2020
00:08:29
5515
4 foto 293188 - Quyetdoypnt 74 9.62 25 08:08 28/03/2021
00:31:21
6320
5 foto 241128 - Dương Tuấn 58 8.08 21 00:27 30/03/2020
00:50:00
16204
6 foto 265590 - PhanThinh09 54 7.69 20 10:05 31/05/2021
00:24:43
2021
7 foto 266252 - VuViet09 46 6.92 18 09:00 12/05/2021
00:50:00
10731
8 foto 289031 - MinhChau12 47 6.54 17 06:50 13/04/2021
00:08:54
12110
9 foto 264191 - Lê văn san 43 6.54 17 22:57 21/05/2020
00:10:57
9336
10 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 38 6.15 16 05:39 10/03/2021
00:26:31
17176