Thông tin đề

Thi Online: CPLT_VC.05: Chinh phục lý thuyết chuyên đề CROM - SẮT
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164940 - 0947729538 87 10 30 11:38 19/04/2019 4603
2 foto 180714 - Thao Le 83 9.67 29 08:29 19/03/2019 1599
3 foto 163168 - Cỏ Bốn Lá 83 9.67 29 06:41 21/06/2019 6625
4 foto 144417 - Nhung2409 80 9.33 28 11:17 08/06/2019 1776
5 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 72 8.67 26 05:29 27/02/2019 1676
6 foto 144307 - ronaldohiep 56 7.33 22 10:34 22/04/2019 3963
7 foto 84506 - tkilli 53 7 21 12:25 31/05/2019 1485
8 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 51 7 21 10:36 28/04/2019 7414
9 foto 94116 - Swifties 51 7 21 07:52 26/05/2019 8531
10 foto 114983 - thienan2001 48 6.67 20 01:59 04/04/2019 3901