Thông tin đề

CPLT_TH.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 - Đề 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 37705 - thad7 8 3.5 7 03:22 10/03/2019 9722
2 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 15 3 6 09:56 28/04/2019 7414
3 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 4 3 6 05:18 12/04/2019 12457
4 foto 183333 - nhatquang123 0 2.5 5 10:20 23/05/2019 1392
5 foto 165432 - Long Le Thanh 3 0.5 1 10:39 11/04/2019 3307
6 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 0 0 0 4776
7 foto 206859 - nguyenbatheanh 0 0 0 1665
8 foto 173896 - teamhocy 0 0 0 8076
9 foto 165422 - toisedodaihoc2019 0 0 0 1714
10 foto 170364 - hihi 0 0 0 4597