Thông tin đề

CPLT_TH.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 - Đề 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241128 - Dương Tuấn 40 7.5 15 10:43 01/04/2020
00:30:00
16204
2 foto 264532 - giabinhchauduc 16 4.5 9 19:15 26/03/2020
00:04:03
3345
3 foto 198470 - Hồ Phúc 4 3 6 18:02 15/04/2022
00:00:42
4321
4 foto 264191 - Lê văn san -3 2 4 04:31 16/03/2020
00:00:37
9336
5 foto 244385 - Thái Nguyễn Việt Hùng 6 1.5 3 14:19 23/04/2020
00:13:16
9388
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 2 1 2 23:52 21/05/2020
00:11:22
22004
7 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen -16 0.5 1 10:25 03/04/2021
00:07:42
4048
8 foto 274367 - Anh Nguyễn 0 0 0
-1624025504
2364
9 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 0 0 0
-1621775158
7042
10 foto 288352 - Quynhanh1408 0 0 0
-1621267756
9059