Thông tin đề

CPLT_TH.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 - Đề 3
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241128 - Dương Tuấn 56 9.5 19 10:08 02/04/2020
00:30:00
16204
2 foto 264532 - giabinhchauduc 12 4 8 10:35 30/03/2020
00:01:18
3345
3 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 8 3.5 7 17:14 09/04/2021
00:07:16
4048
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 16 3 6 15:27 23/06/2020
00:07:44
22004
5 foto 198470 - Hồ Phúc 0 2.5 5 14:17 16/04/2022
00:01:04
4321
6 foto 268876 - tuananh01 -8 1.5 3 15:47 02/07/2020
00:02:20
4288
7 foto 289774 - hocchung2 0 0 0
-1621668517
7448
8 foto 281668 - nnt 0 0 0
-1616211480
10800
9 foto 236292 - MegatronDel 0 0 0
-1595648269
14681
10 foto 240833 - thienthang123 0 0 0
-1587291995
5466