Thông tin đề

CPLT_TH.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 - Đề 3
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 18 4 8 12:02 01/06/2019 14411
2 foto 183333 - nhatquang123 -8 1.5 3 10:32 23/05/2019 1392
3 foto 224881 - luan222 0 0 0 1002
4 foto 165422 - toisedodaihoc2019 0 0 0 1714
5 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 01:58 02/03/2019 2135
6 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:17 05/03/2019 996
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 04:30 16/03/2019 1264
8 foto 198537 - Trần Quốc Huy 0 0 0 08:17 06/04/2019 3540
9 foto 173868 - No name 0 0 0 10:50 16/05/2019 4712
10 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 03:21 23/05/2019 1325