Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.02: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
04/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 47 9.5 19 10:12 05/03/2019 1676
2 foto 126370 - hoangtubongdem 43 9 18 08:02 22/05/2019 14411
3 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 41 8.5 17 10:20 21/03/2019 2005
4 foto 111306 - nguyentanminh 29 7 14 09:35 12/04/2019 12504
5 foto 35211 - Godloveme 25 6.5 13 08:22 01/05/2019 2764
6 foto 165432 - Long Le Thanh 24 6 12 02:10 23/04/2019 3307
7 foto 211307 - Trantien02 24 6 12 12:03 24/05/2019 1507
8 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 21 4.5 9 11:57 07/05/2019 7414
9 foto 183701 - Xuân Dương 5 3.5 7 06:02 08/06/2019 2032
10 foto 30183 - nguyenthanh2108 3 3 6 02:25 01/06/2019 1003