Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.02: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
17/03/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 34122 - minoyce 51 10 20 12:39 25/05/2020
00:04:59
13277
2 foto 264191 - Lê văn san 38 8 16 05:34 26/05/2020
00:05:21
9336
3 foto 264532 - giabinhchauduc 31 7.5 15 21:52 20/04/2020
00:01:52
3345
4 foto 289031 - MinhChau12 30 7 14 18:23 21/04/2021
00:08:37
12110
5 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 30 7 14 20:34 16/04/2021
00:10:38
4048
6 foto 293185 - Tran thi my hanh 21 6 12 07:50 30/06/2021
00:16:28
4324
7 foto 238337 - tn161202 20 5.5 11 06:14 07/07/2020
00:22:06
5061
8 foto 220598 - nguyenngocluan1996 19 5.5 11 20:49 24/04/2020
00:08:00
1905
9 foto 236292 - MegatronDel 24 5 10 19:38 04/06/2020
00:06:07
14681
10 foto 183701 - Xuân Dương 5 3.5 7 18:02 08/06/2019
00:09:35
2032