Thông tin đề

Thi Online: CPLT_TH.02: Chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 50 10 20 10:55 05/03/2019 1676
2 foto 35211 - Godloveme 35 8 16 08:47 01/05/2019 2764
3 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 33 7.5 15 10:49 21/03/2019 2005
4 foto 126370 - hoangtubongdem 29 7 14 08:14 22/05/2019 14411
5 foto 165432 - Long Le Thanh 26 6.5 13 02:42 23/04/2019 3307
6 foto 183333 - nhatquang123 11 4.5 9 01:51 23/05/2019 1392
7 foto 204524 - nguyenthiphuong1 1 0.5 1 10:32 26/05/2019 3573
8 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:28 05/03/2019 2135
9 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:22 05/03/2019 996
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 04:46 16/03/2019 1264